Materiały szkoleniowe Hexcode inne niż wszystkie

Trenerzy firmy szkoleniowej Hexcode przygotowali autorskie materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń z obsługi programów Microsoft Word, Excel oraz PowerPoint. Podręczniki zostały przygotowane przez autoryzowanych trenerów Microsoft z wieloletnim doświadczeniem i znajomością aplikacji na poziomie eksperckim. W ten sposób powstała baza wiedzy, która jest wytyczną zarówno dla trenerów jak i osób szkolonych. Dzięki wdrożeniu standaryzowanego programu uczestnicy szkoleń Hexcode kończą kurs z równym poziomem wiedzy.

Jak pokazuje praktyka, na zajęciach z obsługi programów Word, Excel, czy PowerPoint realizowanych jest więcej ćwiczeń, niż te, które znajdują się w standardowych materiałach szkoleniowych przygotowanych przez Microsoft. Oznacza to, że uczestnik takiego szkolenia nie posiada dostępu do opisów części ćwiczeń, co może utrudniać samodzielne wykonywanie zadań odświeżających wiedzę już po szkoleniu.

Uczestnicy szkoleń Hexcode otrzymują podręczniki przygotowane przez zespół trenerów prowadzących zajęcia. W autorskich materiałach szkoleniowych są uwzględnione ćwiczenia przewidziane przez program szkolenia, które ekspert po kolei wyjaśnia na spotkaniu. Dzięki temu uczestnicy otrzymujący komplet materiałów, mogą samodzielnie powtarzać ćwiczenia doskonaląc swoje umiejętności w warunkach domowych. Proces ten jest łatwiejszy dzięki precyzyjnym instrukcjom zawartym w materiałach Hexcode oraz plikom ćwiczeniowym, które otrzymują na szkoleniach.

Dotychczas w Hexcode powstały autorskie materiały do szkoleń z programów Excel, PowerPoint i Word. Firma opracowuje podręczniki do kolejnych aplikacji oraz wydania materiałów szkoleniowych dla różnych wersji oprogramowania (np. 2007, 2010, 2013), w różnych wersjach językowych (PL i EN). Celem jest oferowanie autorskich instrukcji do wszystkich szkoleń. 

"Materiały szkoleniowe, np. do MS Excel, są oparte przede wszystkim na ćwiczeniach, na przykładach większych zestawień danych, podobnych do tych, z jakimi uczestnicy pracują na co dzień. Ogólne definicje i większe opisy można bez problemu znaleźć w wielu źródłach, dlatego przygotowując nasze materiały, skupiliśmy się na konkretnych przykładach. Dzięki temu wzrosła wartość merytoryczna i użytkowa materiałów, które przekazujemy uczestnikom szkoleń. W każdej chwili mogą do nich wrócić i powtórzyć część ćwiczeń, odświeżając tym samym poziom swojej wiedzy. Materiały do nauki aplikacji Word i PowerPoint są bardziej opisowe, z uwagi na charakter tych aplikacji. W przypadku tych materiałów jasnym i przejrzystym językiem podajemy przykłady zastosowań wraz opisem, jak osiągnąć założony efekt. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że materiały dotyczące PowerPoint zawierają także np. tzw. dobre praktyki, o których warto pamiętać, jeśli chcemy przygotować czytelną prezentację i dobre wystąpienie."- powiedziała Aneta Gawęcka-Malec, Manager Szkoleń IT.


Z ustaleń firmy Hexcode wynika, że część firm prowadzących szkolenia Office nie zawsze kładzie nacisk na to, by pracować na własnych materiałach edukacyjnych. Zdarza się, że to na trenerze spoczywa odpowiedzialność za opracowanie merytoryczne danej sesji według kilku wytycznych otrzymywanych od firmy jako program, lub taki program każdorazowo tworzy samodzielnie. Niekiedy materiały są w formie prezentacji, która jest zdecydowanie mniej czytelna, niż solidne materiały szkoleniowe. W przypadku szkoleń z aplikacji prezentacja powinna być stosowana pomocniczo. Aby warsztat przedstawiał wysoką wartość merytoryczną, musi być prowadzony w oparciu o praktyczne ćwiczenia.

Najczęściej autorskie materiały są tworzone na użytek niestandardowych szkoleń przez trenerów, którzy dysponują unikalną wiedzą z danej dziedziny. Potrzeby osób szkolonych w zakresie jakości materiałów do wykonywania ćwiczeń są jednak podobne, niezależnie od typu szkolenia. Brak autorskich materiałów szkoleniowych może oznaczać, że uczestnicy biorą udział w zajęciach bez standaryzowanego programu ćwiczeń.

"Brak zapewnionego standardu programu szkolenia stanowi w mojej ocenie realne ryzyko różnej, często mocno odmiennej interpretacji tego programu przez poszczególnych trenerów. Budując własną bazę wiedzy udowadniamy, że nasz zespół to zaangażowani w proces edukacyjny eksperci. Oprócz tego w ten sposób dążymy do wyrównania poziomu zajęć prowadzonych przez różne osoby. Ma to znaczenie często przy długofalowej współpracy, kiedy uczestnicy szkoleń wracają po jakimś czasie na kolejne szkolenia lub też w przypadku przygotowywania do określonych certyfikacji."- podsumowuje Aneta Gawęcka-Malec.

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved